- Procuri, declarații și alte acte notariale

Fișier:
Mergi un nivel mai sus
ACTE NECESARE PENTRU AUTENTIFICAREA UNEI PROCURI PENTRU SUCCESIUNE
ACTE NECESARE PENTRU AUTENTIFICAREA UNEI PROCURI
ACTE NECESARE PENTRU DECLARAȚIA DE ACCEPTARE A SUCCESIUNII
ACTE NECESARE PENTRU DECLARAȚIA DE RENUNȚARE LA SUCCESIUNE
ACTELE NECESARE PENTRU AUTENTIFICAREA UNEI PROCURI PENTRU REINNOIREA CI
Certificarea unor fapte constatate personal de funcționarul consular
Declarația de consimțământ eliberare pașaport - titlu de călătorie
Legalizarea copiilor de pe înscrisuri
Legalizarea semnăturilor și sigiliilor
Legalizarea traducerilor
OBTINEREA PRIMEI CARTI DE IDENTITATE
TAXE ALTE SERVICII PREGATITOARE
TAXE SERVICII NOTARIALE
Verificarea inregistrarii procurilor in registrul electronic
Întrebări și răapunsuri